Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Pedagogiki Ogólnej


Skład i działalność naukowa członków katedry:

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski

Jest prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną, a także gerontologię społeczną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych. Jest twórcą podręcznika „Zarys teorii wychowania”, a także m.in. monografii takich jak: „Zasady edukacyjne w katechezie”, „Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie”, „Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie”, „Modlitwa kapłańska”, „Samotność globalnego nastolatka”, „Pokusy kapłańskie”, „Jak dobrze wychowywać dziecko?”, „Lęki kapłańskie”, „Formacja wychowawców w kontekście przemian cywilizacyjnych”. Ponadto napisał blisko 150 artykułów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży publikowanych w czasopismach świeckich i religijnych. Prowadził także ponad 60 szkoleń i kursów dla nauczycieli, wychowawców oraz samorządowców w gminach i powiatach w całej Polsce. Wypromował blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Jest promotorem 15 doktorów.

dr Katarzyna Kutek-Sładek
Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna, doradca zawodowy, pielęgniarka dyplomowana, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy.
Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2008 roku Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, aktywnie działająca w środowisku akademickim krakowskich pełnomocników i biur ds. osób niepełnosprawnych. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej tematyki niepełnosprawności, zaburzeń komunikacji językowej, funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, na rynku pracy, w rodzinie i społeczeństwie. Sekretarz serii naukowej Instytutu Pracy Socjalnej pt. Praca socjalna w teorii i działaniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach oraz monografiach. Doświadczony trener i szkoleniowiec.
Członkostwo w organizacjach branżowych:
Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne – od 2016 członek Zarządu - sekretarz.
Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

dr Łukasz Ryszka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Obszar zainteresowań badawczo-naukowych: szeroko rozumiana pomoc rodzinie związana z wychowaniem i edukacją, komunikacją interpersonalną w małżeństwie i rodzinie oraz rodzinnymi uwarunkowaniami przemocy i agresji.
Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kadencję 1.03.2017 – 28.02.2021.

ks. dr Grzegorz Godawa
Z wykształcenia teolog oraz pedagog. Jego działalność naukowa łączy aspekty praktyczne i teoretyczne, skupione wokół tanatopedagogicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka, aksjologicznego wymiaru procesu wychowania oraz kształcenie studentów.
Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.
Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk Społecznych UPJP2.

ks. mgr Robert Zych
Doktorant pedagogiki w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Filozoficznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018