Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Katedra Prawa Rodzinnego


W Katedrze Prawa Rodzinnego prowadzone są badania naukowe nad prawem małżeńskim i rodzinnym zawartym w ustawodawstwie kościelnym i polskim, a także wspólnotowym. W optyce prowadzących te studia znajdują się przede wszystkim regulacje dotyczące wielu instytucji prawnych
związanych z małżeństwem i rodziną. Podejmowane są także różnorodne interdyscyplinarnie wątki badawcze. Łączą one nauki prawne z dyscyplinami naukowymi takimi jak teologia, socjologia czy psychologia. Badanie te dopełniane są ekumenicznym wątkami. W sposób szczególny w badaniach katedry i publikacjach jej pracowników kładziony jest nacisk na propagowanie w ustawodawstwie polskim nauczania chrześcijańskiego dotyczącego małżeństwa i rodziny.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018