Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Katedra Polityki Społecznej


Jednostka realizuje cele dydaktyczne i naukowo-badawcze. Współpracuje z innymi katedrami w ramach Wydziału Nauk Społecznych UPJPII.
Politykę społeczną rozumie się jako skoordynowaną działalność państwa, samorządów i organizacji pozarządowych. Celem tej działalności jest: 1. Wyrównywanie drastycznych różnic socjalnych między obywatelami; 2. Stwarzanie wszystkim obywatelom równych szans; 3. Asekurowanie ludzi przed skutkami ryzyka socjalnego (J. Auleytner).
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020