Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Małopolski Klub Pracownika Socjalnego

Małopolski Klub Pracownika Socjalnego (MKPS) powstał z inicjatywy pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Pracy Socjalnej UPJPII.
MKPS to przestrzeń do doskonalenia zawodowego pracowników służb społecznych oraz adeptów kierunków społecznych.

Głównym celem naszych spotkań jest poddanie szerszej refleksji realizacje pracy socjalnej w różnych jej aspektach, jej profesjonalizację oraz integrację małopolskiego środowiska specjalistów realizujących prace socjalną.

Naszą inicjatywę pozostawiamy otwartą oraz zapraszamy do współtworzenia zarówno w zakresie poddawania ciekawych inicjatyw jak i samego udziału w spotkaniach Klubu.
Są to między innymi:

  • cykliczne spotkania z autorytetami pracy socjalnej,
  • szkolenia i warsztaty,
  • superwizja pracy socjalnej,
  • doradztwo merytoryczne,
  • spotkania integracyjne,
  • projekty.

Koordynatorem Małopolskiego Klub Pracownika Socjalnego jest dr Katarzyna Wojtanowicz,
z która można się kontaktować email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl , tel. 604 60 19 80.

Zapraszamy do śledzenia naszej oferty, zgłaszania swojego udziału oraz  zainteresowania MKPS.

Do wspólnego spotkania!

Z serdecznym pozdrowieniem,

dr Katarzyna Wojtanowicz

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020