Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Paweł Ulman

Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK

Z wykształcenia – ekonomista zajmujący się statystycznym badaniem zjawisk społecznych.

Zakres aktywności badawczych obejmuje szeroko rozumianą statystykę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dochodów (w tym płac), wydatków, aktywności ekonomicznej ludności, dobrobytu, ubóstwa, sytuacja materialnej oraz problemów demograficznych. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki PAN, International Association for Research in Income and Wealth. Członek redakcji i recenzent w wielu periodykach naukowych z obszaru nauk ekonomicznych i statystyki.

Kierownik Zakładu Statystyki Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Prodziekan Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kadencję 1.09.2016 – 31.08.2020.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018