Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstało w maju 2014 r.

Nadrzędnym celem Koła jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie pracy socjalnej.

Do zadań Koła należy:

  • prowadzenie działalności naukowo-badawczej;
  • współpraca z organizacjami, instytucjami, kołami naukowymi i ośrodkami akademickimi zajmującymi się pokrewną problematyką;
  • promocja Uniwersytetu;
  • popularyzacja wiedzy z zakresu pracy socjalnej;
  • opracowanie, a następnie realizacja projektów o tematyce związanej z działalnością Koła;
  • organizacja programów badawczych, wyjazdów studyjnych, seminariów i konferencji naukowych, warsztatów, szkoleń.

Opiekunem naukowym koła  jest dr Bożena Majerek.

Zarząd Koło stanowią:

Justyna Bartnicka – przewodnicząca

Urszula Stopa - vc-e przewodnicząca

Klaudia Dudka - sekretarz

Paweł Rydnak - skarbnik

Członkiem Koła może zostać każdy student

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

Dołącz  do nas! Zapraszamy!

Kontakt : kolopracasocjalna@o2.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018