Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

O Instytucie

Informacja o Instytucie Pracy Socjalnej

            Studia pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna zostały uruchomione 1 października 2011 roku, jeszcze w ramach struktur Instytutu Nauk o Rodzinie, a pierwsi studenci drugiego stopnia rozpoczęli zajęcia 1 października 2014 roku.

Decyzją Senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 21 stycznia 2013 roku został powołany Instytut Pracy Socjalnej, który obecnie ma swoją siedzibę w budynku dydaktycznym Uniwersytetu przy ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie.

Studenci studiów I stopnia mają możliwość poszerzenia wiedzy, nabycia umiejętności i kompetencji poprzez bloki tematyczne (do wyboru): praca socjalna z osobą chorującą psychicznie, praca socjalna z bezrobotnymi i bezdomnymi, praca socjalna z osobą starszą.

Studenci studiów II stopnia poszerzają swoje umiejętności wybierając jedną ze specjalności: praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnych oraz praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwie.

Studia prowadzone w Instytucie, na obu stopniach, będą od 1 października 2017 roku studiami o profilu praktycznym. Wprowadzenie profilu praktycznego stanowi cenny element w kształceniu przyszłych pracowników socjalnych, ponieważ m.in. zajęcia prowadzą praktycy, którzy pracują w systemie pomocy społecznej, jak również – zwiększona liczba dni praktyk (3 miesiące) – daje podstawy do kształtowania umiejętności przydatnych w pracy zawodowej. Jednocześnie absolwenci studiów drugiego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Studia podyplomowe

            W Instytucie Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych prowadzone są studia podyplomowe:

 • Podyplomowe z Gerontologii Społecznej;
 • Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach w Systemowym Pomaganiu;
 • Praca z rodziną w kryzysie psychospołecznym
 • Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego (we współpracy z Zakonem Bonifratrów).

Tym co wyróżnia nasze studia jest:

 • profil praktyczny, pozwalający pogłębić umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne w zawodzie pracownika socjalnego
 • profesjonalizm specjalistycznej kadry;
 • współpraca z pracodawcami (interesariusze zewnętrzni)
 • w dociekaniach naukowych i badawczych kierujemy się zasadami społecznego nauczania Kościoła;
 • oferujemy możliwość poszerzania swoich umiejętności poprzez realizację 

3 – miesięcznych praktyk zawodowych i projektów socjalnych w placówkach pomocy społecznej;

 • współpraca z Biurem Karier oraz Biurem Osób Niepełnosprawnych działającymi przy UPJPII;
 • sposobność wzbogacania własnych możliwości korzystając z wymiany studenckiej w ramach istniejących systemów (np. ERASMUS+).
 • możliwość korzystania z bogatego księgozbioru jednej z najnowocześniejszych bibliotek uniwersyteckich w Polsce.

             

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020