Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII

Dr hab. Leon Szot prof. UPJPII

          Dr nauk humanistycznych z zakresu socjologii

          Dr hab. nauk społecznych

Komandor rez.

W latach 2006 – 2008 wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Handlu Międzynarodowego im. Fryderyka Skarbka w Warszawie. W latach 2008 – 2010 wykładowca  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W latach 2010 – 2014 Prof.  UKSW. W latach 2011 – 2013 Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UKSW. Od 2015 rok. Prof. UPJP2 w Krakowie.

Członek komitetu redakcyjnego Studium społeczne „Kultura, społeczeństwo, wartości”. Członek komitetu redakcyjnego Roczników naukowych Caritas.

Członek Stowarzyszenia Familiologicznego.

Członek Rady ds. Polityki Senioralnej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – powołany 18.12.2013)

Konsultor Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski (2010 – 2013)

Członek komitetu redakcyjnego: Charity, philantropy and social work.

Członek Rady Konsultacyjnej ds. badań naukowych Fundacji „Naszym Dzieciom”.

Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej  - powołany decyzja nr 9/2012 z dnia 19.05.2012.

Obszar badawczy:

Opieka paliatywna i hospicyjna. Problemy i patologie społeczne. Wsparcie społeczne. Instytucje wsparcia społecznego. Bezpieczeństwo społeczne.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019