Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ks. dr hab.Grzegorz Godawa

Z wykształcenia teolog oraz pedagog. Jego działalność naukowa łączy aspekty praktyczne i teoretyczne, skupione wokół  tanatopedaogicznych uwarunkowań funkcjonowania rodziny nieuleczalnie chorego dziecka, aksjologicznego wymiaru procesu wychowania oraz kształcenie studentów. 

Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie.

Prodziekan ds, studenckich Wydziału Nauk Społecznych UPJP2.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018