Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Izabela Rybka

Dr  Izabela Rybka

Socjolog, adiunkt w Instytucie Pracy Socjalnej, Katedra Etyki Pracy Socjalnej

Główny obszar prac badawczych to środowiskowa praca socjalna i praca socjalna z rodziną oraz lokalna polityka społeczna, w tym polityka rodzinna i reformowanie systemu pieczy zastępczej. Szczególnym przedmiotem zainteresowań naukowych jest współpraca instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i nieformalnych grup obywateli na rzecz budowania lokalnych systemów wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej oraz kształtowania ładu społecznego w oparciu o zasadę subsydiarności, dobra wspólnego, solidarności społecznej.

Obecnie (tj. od października 2016 roku) prowadzi prace badawcze w projekcie  „Stworzenie i wdrożenie narzędzia badawczego służącego weryfikacji procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w powiatach”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Współpracuje jako ekspert w dziedzinie polityki społecznej i pomocy społecznej z władzami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018