Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Katarzyna Kutek-Sładek

Katarzyna Kutek-Sładek – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika specjalna, doradca zawodowy, pielęgniarka dyplomowana, międzynarodowy instruktor pierwszej pomocy.

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Od 2008 roku Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, aktywnie działająca w środowisku akademickim  krakowskich pełnomocników i biur ds. osób niepełnosprawnych

Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej tematyki niepełnosprawności, zaburzeń komunikacji językowej, funkcjonowania dorosłych osób z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim, na rynku pracy, w rodzinie i społeczeństwie. 

Sekretarz serii naukowej Instytutu Pracy Socjalnej pt. Praca socjalna w teorii i działaniu.

Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach oraz monografiach. Doświadczony trener i szkoleniowiec.

Członkostwo w organizacjach  branżowych:

1.        Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne – od 2016 członek Zarządu - sekretarz.

2.        Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018