Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Maria Łuszczyńska

Maria Łuszczyńska – doktor, adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach i monografiach na tematy związane ze starzeniem się, umieraniem oraz z rozwojem zawodowym pracowników socjalnych, w tym z superwizją. Zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień gerontologicznych w wymiarze społecznym, edukacyjnym i filozoficznym, kontekstów świadomościowych umierania, a także profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego w zakresie kształcenia i superwizji. Autorka kilkunastu programów warsztatów, treningów oraz przedmiotów teoretycznych. Autorka i współautorka kilku projektów badawczych i ewaluacyjnych. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji pracowników socjalnych przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019