Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Łukasz Ryszka

Łukasz Ryszka, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki
adiunkt w katedrze pedagogiki ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Obszar zainteresowań badawczo-naukowych: szeroko rozumiana pomoc rodzinie związana z wychowaniem i edukacją, komunikacją interpersonalną w małżeństwie i rodzinie oraz rodzinnymi uwarunkowaniami przemocy i agresji.

Zastępca Dyrektora Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kadencję 1.03.2017 – 28.02.2021.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018