Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr Katarzyna Wojtanowicz

Katarzyna Wojtanowicz – doktor nauk społecznych, w zakresie pracy socjalnej.  Adiunkt w Katedrze Etyki Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II  w Krakowie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół szeroko pojętej pracy socjalnej,  zawodu pracownika socjalnego oraz systemu pomocy społecznej, w tym jego ujęcia w systemie polityki społecznej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych w czasopismach oraz monografiach. Wieloletni  praktyk, zawodowo realizujących pracę socjalną w wielu instytucjach pomocy społecznej różnego szczebla. Autorka i współautorka projektów z zakresu pracy socjalnej i polityki społecznej. Członek Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych.

Mediator, trener i szkoleniowiec. Superwizor pracy socjalnej.

Członkostwo w organizacjach  branżowych:

1.    Polskie Towarzystwo Superwizji Pracy Socjalnej.

2.    Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych.

3.    Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne.

email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019