Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII

Z wykształcenia - socjolog i teolog w zakresie nauczania społecznego Kościoła.

Zakres aktywności badawczych obejmuje szeroko rozumianą politykę społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, integracji środowiska rodziny; etyki zawodowej oraz profilaktyki społecznej. Członek Małopolskiej Rady Polityki Prorodzinnej (w latach 2005-2008 r.), Polskiej Komisji Akredytacyjnej (ekspert zespołu w obszarze nauk humanistycznych), Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Teologicznego; członek Rady ds. Polityki Senioralnej na kadencję 2016-2020. Jest honorowym członkiem Rady Wydziału Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja) jako ekspert pracy socjalnej.

Członek redakcji wielu periodyków naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

Dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na kadencję 1.03.2017 – 28.02.2021.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019