Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

O. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII

O. dr hab. Jan Mazur OSPPE, prof. UPJPII
Z wykształcenia humanista (historyk, religiolog) i teolog w zakresie nauczania Kościoła odnośnie do spraw społecznych i politycznych

Uprawia politykę społeczną i katolicką naukę społeczną ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień aksjologii i etyki polityki, pracy socjalnej oraz dialogu społecznego. Członek Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej (w latach 2011-2015 prezes Oddziału Lubelskiego, 2012-2016 wiceprezes Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym), Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, współpracownik Istituto Internazionale <Jacques Maritain> w Rzymie. Decyzją Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy z dnia 29 XI 2014 r. mianowany akademikiem w dziedzinie pedagogiki. Od 1988 r. redaktor naczelny periodyku naukowego "Dissertationes Paulinorum". Uczestniczy w pracach komitetów redakcyjnych wielu periodyków naukowych z obszaru nauk społecznych i politycznych, m. in. członek Rady Naukowej czasopisma "Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej" (ISSN 1895-9911), od 2014 r. członek Komitetu Naukowego Zeszytów Praca Socjalna (wydawanych w ramach Roczników Teologii KUL), członek Rady Naukowej serii wydawniczej: "O ład życia społeczno-gospodarczego" (Wydawca: Fundacja Krzewienia Katolickiej Nauki Społecznej im. Bł. A. Kolpinga w Tarnowskich Górach). Autor kilkunastu książek naukowych z zakresu uprawianych przez siebie dyscyplin (szczególnie wykorzystywane w edukacji akademickiej: "Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia w zarysie", Kraków, I wyd. 1992, II wyd. 2016; "Ad bonum per politicam. Wybrane zagadnienia z etyki życia politycznego", Lublin 2011; "Per dialogum ad veritatem. Podstawy dialogu społecznego - perspektywa chrześcijańska", Kraków 2014), promotor 8 rozpraw doktorskich, kilkudziesięciu prac magisterskich i kilkunastu licencjackich (wedle konwencji bolońskiej).

Kierownik Katedry Polityki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII, wykładowca katolickiej nauki społecznej w WSD Zakonu Paulinów i WSD Zakonu Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019