Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski

Ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski 

jest prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych tegoż Uniwersytetu. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną, a także gerontologię społeczną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych. Jest twórcą podręcznika  „Zarys teorii wychowania”, a także m.in. monografii takich jak: „Zasady edukacyjne w katechezie”, „Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie”, „Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie”, „Modlitwa kapłańska”, „Samotność globalnego nastolatka”,  „Pokusy kapłańskie”, „Jak dobrze wychowywać dziecko?”, „Lęki kapłańskie”, „Formacja wychowawców w kontekście przemian cywilizacyjnych”. Ponadto, napisał blisko 150 artykułów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży publikowanych w czasopismach świeckich i religijnych. Prowadził także ponad 60 szkoleń i kursów dla nauczycieli, wychowawców oraz samorządowców w gminach i powiatach w całej Polsce. Wypromował blisko 300  prac licencjackich i magisterskich. Jest promotorem 15 doktorów.

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018