Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

KONFERENCJA NAUKOWA „Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą…”

W roku 2020 przypada 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Wydarzenie to jest niepowtarzalną okazją do uczczenia Osoby oraz spuścizny naukowo-społecznej, powstałej w związku z nauczaniem Ojca św. Jana Pawła II i jego pielgrzymowaniem do naszej ojczyzny.   Z tej racji Caritas Polska we współpartnerstwie z Instytutem Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Uczelnią Korczaka w Warszawie organizuje konferencję naukową dla upamiętnienia Jubileuszu Papieża Polaka.

Tematyką przewodnią konferencji jest rodzina – wspólnota szczególnie bliska Ojcu świętemu, której poświęcił wiele atencji naukowej i duszpasterskiej -  oraz próba podsumowania różnego rodzaju dzieł charytatywnych w Polsce, powstałych z inspiracji życiem i nauczaniem św. Jana Pawła II.  Osoby zainteresowane rekomendowaną problematyką konferencji zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres e-mail: konferencja.caritas@caritas.org.pl (formularz w załączniku) do dnia 06.03.2020 r.

Wystąpienia prelegentów, spełniające standardy artykułów naukowych, zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w wydawnictwie z listy wydawnictw punktowanych, ogłoszonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w styczniu 2019 roku. Prosimy o nadsyłanie wystąpień na wyżej podany adres do dnia 30.04.2020 roku.  

Udział w konferencji jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

 Komitet organizacyjny 

 
ADA NAUKOWA Prof. zw. dr hab.  

RADA NAUKOWA  
Prof. zw. dr hab. Julian Auleytner – Uczelnia Korczaka  Prof. dr. hab. Beata Balogova – Uniwersytet Preszowski Prof. dr  hab. Tadeusz Bąk – PWSTE w Jarosławiu Prof. dr hab. Jarosław Jęczeń – KUL Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski – KUL  Prof. dr hab. Kamil Kardis – Uniwersytet Preszowski Prof. dr hab. Władysław Krechmery – VŠZaSP w Bratysławie Prof. zw. dr hab. Władysław Majkowski – AP w Częstochowie Prof. dr hab. Józef Matulnik – VŠZaSP w Bratysławie Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – UŚ Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciekanowski – PWSZ w Białej Podlaskiej Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda – UPJPII Prof. nadzw. dr hab. Arkadiusz Durasiewicz – Uczelnia Korczaka Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński – Uczelnia Korczaka  Prof. nadzw. dr hab. Witold Janocha – KUL Prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa – PWSZ w Sanoku Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Niesporek – UŚ  Prof. nadzw. dr hab. Roman Polak– WAT w Warszawie Prof. nadzw. dr hab. Leon Szot – UPJPII Prof. nadzw dr hab. Mariusz Śniadkowski – PL Dr hab. Dariusz Dąbek – KUL Dr  hab. n. med. Mirosław Dziekiewicz – WIM Dr hab. Karel Sládek – Univerzita Karlova w Pradze Dr hab. Stanisław Sorys – UPJPII Dr hab. Antoni Świerczek – UPJPII 

KOMITET ORGANIZACYJNY 
Mgr lic. Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska Prof. zw. dr hab. Władysław Majkowski Prof.  nadzw. dr hab. Małgorzata Duda Prof. nadzw. dr hab. Leon Szot Dr hab. Stanisław Sorys Dr Urszula Bejma  Dr Piotr Kosiak 
 
WAŻNE DATY  
 
Termin nadsyłania zgłoszeń – 06 marca 2020 r. Informacja o programie konferencji – 31 marca 2020 r. Termin nadsyłania artykułów do druku – 30 kwietnia 2020 r. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020