Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

RODZINA ODKRYTA NA NOWO W PRAWIE, EKONOMII I SOCJOLOGII

Serdecznie zapraszamy na konferencję "Rodzina odkryta na nowo w prawie, ekonomii i socjologii. Poniżej zamieszczamy szczegółowy plan wydarzenia.

8.30           Rejestracja uczestników

9.10            Otwarcie konferencji

9.10           dr hab. Paweł Ulman prof. UEK, dr Małgorzata Ćwiek (UEK)

                  Społeczno-ekonomiczna sytuacja rodziny w Polsce. Ujęcie statystyczne

9.30           dr Beata Pater (AWF w Katowicach)

                  Ekonomiczne teorie małżeństwa a obraz polskiej rodziny w świetle badań statystycznych

9.50           dr Magdalena Frańczuk (UEK)

                  Ekonomiczno-prawna konstrukcja małżeństwa

10.10         ks. dr Łukasz Marczak

                    Rodzina w ujęciu ekonomicznej analizy, a doktryna prawna i orzecznictwo sądów powszechnych

10.30          dyskusja, przerwa kawowa

11.10         dr Kinga Karsten (UPJPII)

                  Rozłąka jako zawiniona przyczyna rozpadu małżeństwa

11.30         mgr Katarzyna Kamińska (UŚ)

                    Instytucja pieczy naprzemiennej. Oto znak naszych czasów

11.50         dr Tomasz Kocurek (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie)

                  Status dziecka pozamałżeńskiego we współczesnych regulacjach prawnych w perspektywie historycznoprawnej

12:10         mgr Magdalena Zając-Sawicka (UEK)

                  Stopień zaawansowania gospodarstwa domowego osób starszych i ich sytuacja finansowa

12.30         dyskusja, przerwa kawowa

13.10         dr Magdalena Butrymowicz (UPJPII)

                  Definicja rodziny w prawie etnicznym Indian Navajo

13.30         dr Bartłomiej Gapiński (UJ)

                  Ciocia i dziadek w rodzinie tradycyjnej. Bezżenni i starzy na tle społeczności chłopskiej

13.50         mgr Urszula Pułczyńska-Kurek (UPJPII)

                    Asystentura rodziny – Na ratunek rodziny dysfunkcyjnej

14.10         mgr Gabriela Dobińska (UŁ)

                  Strategie pracy wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych z rodziną nieletniego

14.30          dyskusja, przerwa obiadowa

15.10         dr Bartosz Kucia (UŚ)

                  Stosunki faktyczne zbliżone do więzi rodzinnych i ich prawnospadkowe skutki

15.30         Klaudia Senderska, Agnieszka Klimczyk (KNSPS UPJPII)

                   Na wojnie ze stereotypami. Wyobrażenie pracowników socjalnych na temat pracy w środowisku wielokulturowym

15.50         ks. Stanisław Iwanczak (Rzym)

                  Sytuacja polskich rodzin emigracyjnych we Włoszech

16.10         ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek (UPJPII)

                   Poszanowanie życia rodzinnego w RODO

 

16.30                     podsumowanie obrad konferencji

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020