Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Międzynarodowa konferencja naukowa p.t. „Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej”

Międzynarodowa konferencja naukowa p.t.

 „Wykluczenie społeczne w przestrzeni publicznej”

organizowana przez:

Tarnowskie Stowarzyszenie Pracowników Nauki „Pro Publico Bono”

we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa Panem Romanem Ciepielą

Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - Instytutem Pracy Socjalnej

Uniwersytetem Jagiellońskim – Instytutem Socjologii

Katedrą Edukacji Specjalnej i Pracy Socjalnej -

Lwowskim Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franka

 

Tarnów, ZAZ „Słoneczne Wzgórze”, 7 listopad 2019 r.

 

10.00

Powitanie –  Stanisław Sorys - Przewodniczący komitetu organizacyjnego

                      Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa           

 

Referaty wprowadzające:

Moderator:     Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

 • Niepełnosprawność w świecie arabskim. Wybrane zagadnienia społeczne ks. prof. nadzw. dr hab. Leon Szot, UPJPII w Krakowie
 • Metoda mapowania społeczności jako sposób aktywizacji jej zasobów w celu rozwiązania problemu wykluczenia społecznego – prof. nadzw. Larisa Kalchenko, Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
 • Wsparcie studentów niepełnosprawnych na polskich uczelniach. Gwarancje prawne a stan faktyczny – dr Anna Gądek, PWSZ Tarnów
 • Cechy postaw nauczycieli szkół publicznych na rzecz edukacji włączającej - Prof. Igor Ostrovsky, Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie
 • Polityka społeczna jako element problemu spójności - dr hab. Stanisław Sorys, UPJPII w Krakowie
 • Inkluzywny charakter przedsiębiorczości społecznej w warunkach czwartej rewolucji przemysłowejdr Jolanta Stanienda, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2.

12.30

Panel I: Problemy społeczne w środowisku lokalnym osób wykluczonych! Spojrzenie badacza.

Moderator: dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 • „Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami kościelnymi w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej. Studium przypadku na przykładzie OWR Caritas Myczkowce - Ks. dr hab. Janusz Mierzwa, Prof. UPJG, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
 • Codzienna partycypacja jako forma oddolnych działań na rzecz rozwiązywania problemów w sąsiedztwie – na przykładzie gospodarowania przestrzenią osiedlową - dr hab. Marcjanna Nóżka, prof. UJ Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 •  Starość w perspektywie międzypokoleniowych relacji w tradycyjnej rodzinie - analiza wyników badań ogólnopolskich - dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Mniejszość Romska w procesie edukacji szkolnej - doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD, Prešovská Univerzita v Prešove
 • Formalne i nieformalne mechanizmy aktywizacji społecznej osób starszych na przykładzie społeczności Kamionka (gmina Gogolin, pow. krapkowicki, woj. opolskie) - Mgr Adam Dąbrowski Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

14.00

Przerwa / obiad

 

14.45

Panel II: Pomysły – projekty – współpraca. Jak wygląda współpraca międzysektorowa? Spojrzenie praktyka.

Moderator: dr hab. Stanisław Sorys, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

 • Roman Ciepiela – Prezydent Miasta Tarnowa
 • dr hab. Piotr Nowak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Mgr Stanisław Dydusiak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie
 • Mgr Agnieszka Hulska – Dyrektor Centrum Rehabilitacji Społecznej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”

 

 

16.00

Podsumowanie konferencji

 

 

 

Rada naukowa:

Prof. dr. hab. Beata Balogova - Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Prof. Ph.D. Dmytro Hertsiuk - Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka

Prof. dr. hab. Kateryna Ostrovska - Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka

Prof. dr  hab. Tadeusz Bąk - PWSTE w Jarosławiu

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Ciekanowski - PWSZ w Białej Podlaskiej

Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski - KUL w Lublinie

Prof. dr hab. Kamil Kardis - Uniwersytet Preszowski w Preszowie

Prof. dr hab. Władysław Krechmery - VŠZaSP w Bratysławie

Prof. dr hab. Jozef Matulnik - VŠZaSP w Bratysławie

Prof. dr hab. Władysław Majkowski - AP w Częstochowie

Prof. nadzw. dr hab. Janusz Mierzwa - PWSZ w Sanoku

Prof. nadzw. dr hab. Edmund Juśko - KUL w Lublinie

Prof. nadzw. dr hab. Iwona Niewiadomska - KUL w Lublinie
Prof. dr hab. Roman Polak – WAT w Warszawie
Dr hab. Karel Sládek - Univerzita Karlova w Pradze

Dr hab. Monika Podkowińska - SGGW w Warszawie

Dr hab. Joanna Truszkowska - UKSW w Warszawie

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. Stanisław Sorys – UP JP II w Krakowie - przewodniczący

Prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Duda - UPJPII w Krakowie

Prof. nadzw. dr hab. Piotr Nowak – UJ w Krakowie - sekretarz ds. naukowych

Prof. Ph.D. Dmytro Hertsuk - Lwowski Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franka

Prof. nadzw. ks. dr hab. Leon Szot, prof. UP JP II w Krakowie

dr Barbara Sordyl-Lipnicka  - UP JP II w Krakowie

dr Anna Gądek – PWSZ Tarnów - sekretarz ds. organizacyjnych

dr Jolanta Stanienda – UEK

Cel konferencji: W związku z koniecznością większego uwrażliwienia społeczeństwa polskiego na problemy osób wykluczonych, podejmuje się próbę wypracowania szerszych metod teoretycznych i praktycznych, przeciwdziałających temu zjawisku, a także usprawnienia działalności instytucji związanych z pomocą osobom wykluczonym. Dokona się  jednocześnie przeglądu metod stosowanych przez instytucje odpowiedzialne za pomoc osobom wykluczonym bądź żyjącym na granicy wykluczenia społecznego, zwracając szczególną uwagę na działalność ROPS, administracji publicznej oraz organizacjo pozarządowych działających w tym obszarze.    

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020