Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Kierunek Kariera Zawodowa

Z dumą i ogromną radością informujemy, że Uniwersytet Papieski Jana Pawła II został wpisany do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W zawiązku z tym może on realizować usługi rozwojowe, szkoleniowe i edukacyjne w ramach różnych zdań publicznych.

Szeroka oferta i nowe możliwości, z których warto skorzystać!

Między Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II a Wojewódzkim Urzędem Pracy podpisana została umowa o finansowanie szerokiego wachlarza kursów, szkoleń i innych form doskonalenia. Są to między innymi:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe
  • kursy umiejętności zawodowych
  • język obcy zawodowy
  • szkolenia, które prowadzą do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych
  • inne kursy/szkolenia zawodowe
  • szkolenia zawodowe (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania)
  • studia podyplomowe
  • szkolenia z obszaru informatycznego na poziomie zaawansowanym - prowadzące do uzyskania kwalifikacji informatycznych

Kto może skorzystać z tej oferty?

Aby stać się uczestnikiem projektu "Kierunek Kariera Zawodowa", należy w pierwszej kolejności skorzystać z usługi doradczej, która kończy się sporządzeniem Bilansu Kariery. Zostaną w nim określone kierunki i obszary podwyższania i uzupełniania kwalifikacji. O udział w projekcie "Kierunek kariera zawodowa", a co za tym idzie – możliwość otrzymania bonów szkoleniowych- możesz się starać jeśli:

  • masz powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą)
  • masz więcej niż 50 lat, dowolne wykształcenie i dowolny status na runku pracy

Każdy uczestnik ma możliwość otrzymania aż 337 bonów szkoleniowych o łącznej wartości maksymalnej 5055,00 zł (w tym 758,25 zł wkładu własnego) rocznie  i korzystać z usług instytucji wpisanych do bazy usług szkoleniowych.

Więcej informacji na temat szkoleń, kursów i warunków swojego samodoskonalenia znajdziecie na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Kierunek-Kariera-Projekt-dla-osob-pracujacych a także w naszym sekretariacie.

Pamiętaj to Ty wybierasz szkolenie, my dbamy o to, abyś miał swobodę wyboru wśród usług dobrej jakości.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020