Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Szkolenie mediatorów w zakresie wzmacniania swoich kompetencji

Spotkania mediatorów na UPJPII zainagurowane

W dniu 27 listopada 2018 roku odbyło się na naszej uczelni pierwsze spotkanie mediatorów. Pomysł wyszedł od mediatorów obecnych na konferencji z okazji  Międzynarodowego Dnia Mediacji  17 października b.r. zorganizowanego przez Akademię Ignatianum oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła  II w Krakowie. Mediatorzy widzą potrzebę ciągłego doskonalenia swojego warsztat pracy
i wzmacniania kompetencji mediacyjnych.

Pierwsze szkolenie w tym cyklu  poprowadził dr Mateusz Pękala, który omówił problem etyki
w mediacji oraz etykę zawodu mediatora w rozwiązywaniu sporów.

Spotkania są skierowane do mediatorów, ale także wszystkich zainteresowanych mediacją, którzy chcieli by doskonalić swoje umiejętności.

Cykl spotkań realizowany jest przy współpracy dwóch uczelni: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademii Ignatianum.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w kolejnych spotkaniach.

Kontakt: Katarzyna Wojtanowicz, email: katarzyna.wojtanowicz@upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019