Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Konferencja - Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce – konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny.

Mniejszości etniczne, narodowe i religijne w Polsce – konflikt czy pokojowe współistnienie? Aspekt prawny, ekonomiczny i społeczny. W literaturze polskiej i zagranicznej od pewnego czasu trwa spór w zakresie określenia grup ludności o odmiennej kulturze, języku czy tradycji historycznej zamieszkującej na terenie określonych państw. Na przykład w Polsce posługiwać można się aż trzema określeniami: ludność tubylcza, ludność etniczna czy mniejszość narodowa. Pojawia się zatem pytanie czy te określenia dotyczą tych samych kategorii osób czy wręcz przeciwnie – charakteryzują one różne grupy społeczne, co skutkuje ich różną sytuacją ekonomiczną i prawną w zależności od ich miejsca zamieszkania.

Prelegenci poruszali tematy zwiazane z problematyką prawną i ekonomiczną mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i problematyką definiowania tych mniejszości.. Na szczególnie uwagę prelegnetów zasługuje kwestia mniejszości romskiej, która jest najbardziej zaniedbaną prawnie i ekonomicznie mniejszością etniczną w Polsce. W tematyce konferencji podjęte zostały także tematy praw ludności muzułmańskiej.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019