Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Menu

W sieci

Wsparcie seniora w środowisku -zaproszenie na konferencję naukową IPS

Serdecznie zapraszamy do udziału w 

IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu”

„Wsparcie seniora w środowisku”

Kraków, 26-27 września 2017 roku

 

Komunikat 1.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”, które w tegorocznej edycji zatytułowane jest „Wsparcie seniora w środowisku”.

 Zmiany demograficzne i kulturowe stawiają przed nami wyzwanie, jakim jest zadbanie o osoby starsze, którym po zakończeniu pracy zawodowej zwykle brakuje kontaktów społecznych, a z racji stanu zdrowia potrzebują pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Troska o godną starość wyraża się w zaspokajaniu wielorakich potrzeb osób starszych z ich udziałem, z poszanowaniem ich preferencji i wyborów. Osoby starsze z reguły chcą być „u siebie” – w swoim domu i wśród ludzi, których znają. Od rodziny wymaga to międzypokoleniowej solidarności, od znajomych i sąsiadów – oddolnych inicjatyw samopomocowych, zaś od władz publicznych – przemyślanej i konsekwentnie realizowanej polityki senioralnej. Jeśli jednak lokalna sieć wsparcia społecznego nie zapewnia wystarczającej pomocy, to osoby starsze coraz częściej zamieszkują w placówce oferującej całodobową opiekę, gdzie nadal powinny mieć możliwość utrzymywania relacji z rodziną i znajomymi oraz uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej. Innym aspektem życia seniora jest jego wizerunek w przekazie medialnym oraz społeczne funkcjonowanie seniorów w warunkach nowych mediów i kształtowanie kompetencji używania tych instrumentów przez samych seniorów.

Celem konferencji jest przedyskutowanie różnych rozwiązań zapewniających osobom starszym możliwie samodzielne funkcjonowanie w swoich mieszkaniach i środowiskach, a jeśli to niemożliwe –  w placówce, która tworzy kameralne, prawie domowe warunki życia, jest otwarta na społeczność lokalną, współpracuje z różnymi podmiotami i odpowiada nie tylko na potrzeby bytowe. Konferencja oraz publikacja prezentująca jej dorobek mają służyć

promocji działań środowiskowych na rzecz seniorów, planowanych i realizowanych z udziałem samych seniorów oraz upowszechnianiu dobrych praktyk inspirujących do poszukiwania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych, efektywnych, odpowiadających seniorom.

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno pracowników naukowych, badaczy, studentów, jak i osoby, które na co dzień – zawodowo lub wolontarystycznie – pracują z seniorami i na rzecz seniorów w ramach instytucji pomocy społecznej, ochrony zdrowia, kultury i rekreacji, edukacji, itp. Organizatorom konferencji szczególnie zależy na obecności osób starszych, gdyż chcemy uważnie wsłuchać się w ich głos i od nich samych dowiedzieć się, czego potrzebują, co myślą o rozwiązaniach już realizowanych w praktyce i tych dopiero postulowanych. Do zgłaszania wystąpień zapraszamy nie tylko pracowników naukowych, ale również praktyków, którzy zechcieliby podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami; w szczególności oczekujemy referatów, w których wątki teoretyczne będą ilustrowane przykładami praktycznych rozwiązań.  

Planujemy pracę w sześciu równoległych sesjach tematycznych:

  1. Edukacja i inicjatywy seniorów
  2. Opieka medyczna i usługi dla osób starszych
  3. Gerontologiczna praca socjalna
  4. Polityka społeczna na rzecz seniorów
  5. Duchowość i religia w życiu seniorów
  6. Senior w przestrzeni medialnej

Organizatorem konferencji jest Katedra Etyki Pracy Socjalnej i Katedra Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020