Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Zaproszenie na konferencję naukową TRANSGRANICZNOŚĆ – SPOŁECZNOŚĆ – WSPÓŁPRACA

TRANSGRANICZNOŚĆ – SPOŁECZNOŚĆ – WSPÓŁPRACA
Konferencja naukowa organizowana przez Województwo Małopolskie
we współpracy z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie - Instytutem Pracy Socjalnej
w ramach cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu”
25 maja 2018 r.
Nowy Sącz - Miasteczko Galicyjskie, ul. Lwowska 226
10.00 Powitanie – referaty wprowadzające
Moderator: dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII w Krakowie
· Współpraca transgraniczna na pograniczu polsko - słowackim – bariery, efekty, oczekiwania - dr hab. Stanisław Sorys,
UPJPII w Krakowie, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
· Pogranicza w projektach i programach europejskich - dr Leszek Buller, UKSW w Warszawie, Dyrektor Centrum Projektów
Europejskich w Warszawie
10.45 Panel I: Dostępność – społeczność – prawo. Od czego zależy współpraca transgraniczna? Spojrzenie badacza
Moderator: dr hab. Stanisław Sorys, UPJPII w Krakowie, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
· Wewnętrzna dostępność komunikacyjna pogranicza – dr hab. Marek Więckowski, prof. IGiPZ w Warszawie
· Niszowość i peryferyjność pogranicza polsko-słowackiego – dr hab. Marcin Dębicki, UWr
· Pogranicze w ujęciu religioznawczym - doc. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD, Prešovská univerzita v Prešove
· Dylematy edukacji w wielokulturowych przestrzeniach przygranicznych - dr hab. Edmund Juśko prof. KUL w Lublinie
· Pogranicze polsko-słowackie - analiza instytucjonalna – dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie
· Komunikacja międzykulturowa w kontekście cywilizacyjnym – dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII w Krakowie
12.30 Przerwa / obiad
13.30 Panel II: Pomysły – projekty – współpraca. Jak wygląda współpraca transgraniczna? Spojrzenie praktyka
Moderator: dr hab. Janusz Mierzwa, prof. PWSZ w Sanoku
· Współpraca na pograniczach – doświadczenia, a pomysły na przyszłość – dr Grzegorz First, UMWM w Krakowie
· Studium projektu – „Szlak Maryjny Światło ze Wschodu” – dr Barbara Munk, Instytut Dialogu Międzykulturowego im.
Jana Pawła II w Krakowie
· Studium projektu – „Przy wiejskiej drodze, w rytmie w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni
rzemieślniczych” – dr Robert Ślusarek, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
· Studium mikroprojektu – Arkadiusz Cycoń, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna; Artur Majerczak, Gminne Centrum
Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach
15.00 Panel III: Otwarta dyskusja z udziałem panelistów i publiczności
Moderator - dr Łukasz Lewkowicz, UMCS w Lublinie
Paneliści: Stanisław Sorys (UPJPII w Krakowie), Michał Stawarski (Euroregion Tatry), Dawid Lasek (Euroregion Karpacki),
dr Agnieszka Adamaszek (Euroregion Beskidy), Agnieszka Pyzowska (EUWT „Tatry”), Marta Sláviková (EUWT „Tritia”)
16.30 Podsumowanie konferencji

 

Szczegóły konferencji https://www.malopolska.pl/aktualnosci/rozwoj-regionalny/konferencja-tran...

 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019