Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Umowa o współpracy z Uniwersytetem Preszowskim na Słowacji

 

W dniu 23 stycznia 2018 r. w Uniwersytecie Preszowskim w Preszowie (Słowacja) miała miejsce uroczystość podpisania umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Teologii Greckokatolickiej, reprezentowanym przez dziekana Mons. prof. ThDr. Petra Šturáka, PhD.  a Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII, reprezentowanym przez dziekana ks. dr hab. Antoniego Świerczka.

Umowa obejmuje m.in. współpracę na polu poszukiwań naukowych, wymiany doświadczeń o charakterze edukacyjnym, naukowym i badawczym (w tym realizacja wspólnych projektów międzynarodowych), wymiany pracowników, doktorantów i studentów.

W uroczystości popisania udział wzięli, z ramienia Uniwersytetu Preszowskiego:

prof. ThDr. Marek Petro, PhD. (prodziekan ds. nauki i rozwoju) oraz doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD., z ramienia UPJPII: dr hab. Małgorzata Duda, prof. UPJPII oraz ks. dr hab. Leon Szot, prof. UPJPII.

           

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019